,,LIDÉ SI VÍCE NEŽ DŘÍVE UVĚDOMUJÍ POTŘEBU VLASTNÍHO SOBEROZVOJE,“ ŘÍKÁ KOUČKA MILUŠE TĚTHALOVÁ

Posted by | No Tags | Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ,,LIDÉ SI VÍCE NEŽ DŘÍVE UVĚDOMUJÍ POTŘEBU VLASTNÍHO SOBEROZVOJE,“ ŘÍKÁ KOUČKA MILUŠE TĚTHALOVÁ

Vyšel rozhovor pro projekt Slaďování rodinného a pracovního života.

,,LIDÉ SI VÍCE NEŽ DŘÍVE UVĚDOMUJÍ POTŘEBU VLASTNÍHO SOBEROZVOJE,“ ŘÍKÁ KOUČKA MILUŠE TĚTHALOVÁ

DSC_8654

Koučink je jedna z možností, jak najít svou cestu a smysl života. V posledních letech se mu věnuje i certifikovaná koučka PaedDr. Miluše Těthalová. Prozradila, co koučink obnáší a pro koho je vhodný. 

V dnešní době se hodně rozmohl trend koučinku, čím je to podle Vás způsobeno?

Nechtěla bych to nijak paušalizovat, ale vnímám to podobně. Jde o trend, je to dáno dobou a nastupující mladou generací. Lidé hledají odpovědi na klíčové otázky a koučink je může přinést. Potřebou dnešní doby je hledat určitý přesah. Hlubší smysl všeho, co v životě děláme, ptáme se po vnitřních motivech, ty jsou hnacím motorem všeho, čeho chceme dosáhnout, kam se chceme dostat. Lidé si více než dříve uvědomují potřebu vlastního seberozvoje. Vnímám to především u mladých lidí, ti mají v tomto směru otevřené vědomí. Velmi rychle se jim všechny podněty, které se mnou jako s koučem řeší, dosazují. Nejsou tolik ovlivněni vnitřními bariérami, které si postupem času vytváří lidé po určitých zkouškách, nezdarech v osobním či pracovním životě. Mladí lidé si mnohem více věří. Mají vize a cíle, uvědomují si, že stačí chtít pro to začít něco dělat. Určitě je také spousta výjimečných osobností ve zralém věku, které to mají hodně podobně nastavené. Také vychází celá řada knih o seberozvoji, pořádají se různé semináře i workshopy.

Kouč u nás znamená i trenér nebo ten kdo někoho k něčemu vede. Dá se o tom mluvit i ve Vašem případě?

Koučink vychází ze sportu. Základy koučinku, jeho metodiku, vytvořil Timothy Gallwey, tenisový a golfový trenér a Sir John Whitmore, který byl úspěšným pedagogem a automobilovým závodníkem. Velmi podstatný rozdíl mezi koučem a trenérem je ale ten, že kouč Vás bude podporovat, hledat Vaše vnitřní zdroje a potenciál. Trenéři většinou a ti, co to tak nedělají, ať mi teď prominou, Vás srovnají do latě, dají jasné pokyny, zkritizují v tom lepším případě Vaše nezdary, dělají zkrátka to, že potlačují Vaši individualitu. Snaží se co nejvíce pracovat na technice a fyzické výkonnosti. Stále více si ale dnešní špičkoví trenéři uvědomují skutečnost, že vítězství se rodí především v hlavě sportovce. A k tomu může opravdu dobrý kouč více než přispět. Je jedno, jestli se jedná o vítězství ve sportu, ve volební kampani, v dotáhnutí úspěšného projektu v podnikání nebo zvládnutí nějakého osobního cíle. K tomu všemu může koučink pomoct více než velkou mírou. Koučink je o důvěře, podpoře, uvědomění.

Chodí si k Vám lidé pro návod na lepší život, nebo to funguje jinak?

Ti, co chtějí nějaký konkrétní návod, tak budou z koučinku zklamáni. Opravdu profesionální kouč nikdy žádné návody a rady klientovi nedává. Koučink je o otázkách, které klade klientovi kouč a díky nim si klient hledá řešení v sobě samém. Protože nikdo nežije ničí život, jen my sami víme, co je pro nás nejlepší a opravdu důležité. Všechny podstatné odpovědi máme v sobě, kouč nám jen pomůže je mnohem rychleji objevit. Koučink mění klientovi pohled na situaci, zjednodušeně řečeno mění úhel pohledu na problém tak, aby si klient našel řešení, rychle a efektivně. Je ale pravda, že může kouč po skončení sezení dát klientovi zpětnou vazbu, pokud na ní klient trvá. Jestli něco podobného již v minulosti s nějakým jiným klientem řešil. I to se stává. Tohle ale již není koučování, ale poradenství. Což mnoho lidí velmi často zaměňuje.

Zaměřujete se na podnikatele nebo k Vám chodí i zaměstnanci? Rozlišujete to vůbec nějak?

Nerozlišuji. Přístup je vždy jen jeden. Jediné, co vnímám, že pokud přijdete do firmy a služby kouče mají zaměstnanci domluvené s vedením společnosti, s tím, že je to určitý benefit, tak první schůzka může být pro oba, zaměstnance i kouče, poněkud těžší. Zaměstnanci mnohdy neví, jestli mají koučink za odměnu či za trest. Je to zkrátka jiné, když si Vás někdo aktivně vyhledá na internetu a osloví, jeho vnitřní motivy jsou zde úplně jinde, než když přijdete za někým, že má možnost využít službu, kterou mu platí zaměstnavatel. Další věc, kterou mnohdy ve firemním prostředí řeším, je skutečnost, že zaměstnanci, případně podnikatelé se domnívají, že během koučování mohou řešit pouze pracovní věci. Život nelze striktně oddělit na pracovní a osobní, jsou to propojené nádoby. Oba světy se navzájem ovlivňují a neodmyslitelně spolu souvisí. Většinou si klient-zaměstnanec uleví, že může zajít i do nějakého osobního problému, který mnohdy otevřeme přes pracovní rovinu. Myslím, že v tomto směru to mám mnohem jednodušší než interní koučové.

Co takový firemní koučink nabízí a může společnost obohatit?

Budu vycházet z údajů ICF (Mezinárodní federace koučů). Profesionální koučování přináší spoustu užitečných výhod: nové perspektivy k osobním výzvám, zlepšování rozhodovací schopnosti, vyšší efektivitu v mezilidských vztazích a zvýšení celkové jistoty. To určitě není úplný výčet všech výhod. Ti, kteří projdou koučováním, mohou také očekávat zvýšení vlastní produktivity, spokojenosti s životem a prací a dosažení relevantních cílů. Profesionální koučování maximalizuje potenciál a tím zpřístupňuje dosud nevyužívané zdroje produktivity (až o70%). Zlepšování sebevědomí zaměstnanců pro vypořádávání se s pracovními nároky je v dnešní době pro potřeby organizací kritické. I zde profesionální koučování pomáhá. Profesionální koučování umožňuje efektivnější učení, ale také pomáhá jasně definovat na budoucnost zaměřené cíle a vytvářet závazky s jasně definovanými výstupy. Naprostá většina firem (86%), které investovaly do koučování, tvrdí, že jejich investice se jim vždy přinejmenším vrátila.

Koučovala jste maminky na mateřské dovolené, jaké to bylo?? Jaká byla zkušenost?

Koučink maminek je pro mě určitou srdcovou záležitostí. Sama jsem maminka dvou krásných dětí. Stejně jako ony, jsem hledala určitý balanc mezi mou profesní kariérou a rolí matky, manželky.

Obecně ženy v tzv. středním věku jsou mi blízké. Tento čas je pro mnohé z nich zlomový. Mají rodinu a malé děti, nedostatek času na sebe a obavy z návratu do práce, kde jim dle jejich mínění často „ujel vlak“. Navíc pochybují, zda o matku s dětmi budou mít zaměstnavatelé zájem.

Nebo jsou to mladé ženy, které řeší dilema: rodina, nebo kariéra? Zvládnu obojí? Co když o něco z toho přijdu? Mám dělat kompromisy? Řeší pocit uvědomění si vlastní hodnoty a identity. A čím dál větší je v dnešní společnosti skupina žen, kterým ve věku okolo třicítky schází partner vhodný k založení rodiny. Jsou krásné, mladé, inteligentní a soběstačné, ale onen „princ na bílém koni“ stále nikde…

Je koučink více o práci nebo o osobním životě?

Společným jmenovatelem koučinku je seberozvoj. Nejen já, ale i klienti si díky koučinku velmi rychle koučovací principy osvojují a přenáší do všech rovin svého pracovního i osobního života. Dobrý kouč nevytváří klientovi závislost na jejich sezení. Naopak, jeho zájmem jste Vy, klient-člověk, se svými specifickými pohledy, které naprosto respektuje. A je jedno jestli se jedná o pracovní oblast nebo osobní. I když je pravda, že jsou jisté obory, kterými si někteří koučové v minulosti prošli, a tak jsou klientům z určitého pohledu bližší. Mám kolegy, kteří před tím pracovali například v IT firmě a teď koučují právě IT odborníky. Nebo mám velmi dobrou kamarádku – koučku, má syny, kteří hrají tenis na vrcholové úrovni a tudíž i ona se velmi dobře etabluje v této oblasti.

Co od Vás tedy mohou lidé očekávat při prvním setkání? Co bude výstupem?

Na prvním setkání se snažím klientům vysvětlit, co mohou od naší společné práce očekávat. Někdy si klient své téma vyřeší během jednoho sezení, někdy je třeba se potkat ještě vícekrát. To je velmi individuální. Základem úspěšného koučování je, že si kouč s klientem musí „sednout“. Kouč a jeho klient totiž pracují i s tak jemnými otázkami jako je hodnotový systém, osobní postoje, emoce, životní cíle, sebevědomí, identita apod. A co bude výstupem? To je u každého klienta jiné. Obecně se dá říct, že klient odchází s cílem, vizí, co chce v životě jinak nebo čeho chce v určité oblasti dosáhnout, ví proč, jak a kdy.

Středobodem zájmu kouče jste pouze a jen vy jakožto klient, člověk… Váš život, práce, vztahy, trápení i úspěchy. Vše, co vás v životě ovlivňuje, co byste rádi změnili nebo naopak upevnili to dobré. Koučink by měl být postupný, plynulý proces, díky kterému bude váš život kvalitnější.

Děkuji Vám za rozhovor.

Více odkaz zde: http://www.sladovani-kunovice.cz/lide-si-vice-nez-drive-uvedomuji-potrebu-vlastniho-soberozvoje-rika-koucka-miluse-tethalova/


Žádný komentář

Comments are closed.