KOUČOVÁNÍ

Je dobrodružná cesta, která vrací radost do života.
Vezměte věci do svých rukou.


KOUČOVÁNÍ VÁM VYLADÍ FORMU.
Je to cesta k sobě samým, k vaší podstatě k vašemu zdroji.
Ten má každý z nás jinde. Znáte ho i vy, jen o tom mnohdy nevíte.
A TO JE MOJE ROLE.
  Dovést vás blíž k tomuto poznání.

Proč?
Protože:

Sebepoznávání je nekonečné.
Věci, které neřešíte, nezmizí, ale zvětšují se.
Sami před sebou neutečete.
Pochopit svá životní očekávání vede ke spokojenosti.

Jste připraveni?
Odpovězte si na tyto otázky:

Znáte se?
Víte, co potřebujete?
Dokážete popsat, v co věříte?
Souzníte se směrem, kterým nyní kráčíte?

VE ZKRATCE je koučování:

Dialog se svým pravým já.
Srovnávání myšlenek.
Pojmenovávání a konkretizování věcí.
Cesta z kola ven.
Vaše „já“ z různých úhlů.
Cesta k jádru problémů.
Okamžik v bezpečném prostředí.
Objevování věcí zdánlivě samozřejmých.

KDY VÁM KOUČOVÁNÍ POMŮŽE?

Když se chcete pohnout z místa.
Když jste odhodláni pracovat.
Když dokážete být sami k sobě upřímní.
Když máte kuráž si hrábnout hlouběji do sebe.
Když se nevzdáváte.
Když chcete posílit své dobré rozhodnutí.
Když se chcete ujistit o správnosti výběru, řešení.

 

 

Univerzální návody a řešení neexistují, proto zdůrazňuji jedinečnost.

Směr a rychlost objevování záleží pak plně na vás.

Co nabízím

Moje nabídka zahrnuje koučování a psychoterapii, ale stále častěji lektoruji a koučuji pro firemní klientelu. Svoje portfólio jsem obohatila o kariérové poradenství.
Výsledkem našich setkávání je nalezení větší sebejistoty a lehkosti bytí.

 

PSYCHOTERAPIE, KOUČINK


OTÁZKY IDENTITY A SMYSLU

Rozhodnutí a mezilidské vztahy

Volnost nebo stabilita?
Pocit nejistoty.

Pocit osamění.

Nedostatek lásky, podpory.
Osamění vnější: nedostatek kontaktů a vztahů.
Osamění vnitřní: uzavírání se do sebe.

Vzdalování se ostatním

Nedorozumění s okolím.
Rebelství, jak se vyrovnat s jinakostí.
Pocit, že nikam nepatříte.

Pracovní spokojenost

Osobní efektivita

Nastavení priorit
Timemangement
Sebejisté jednání s lidmi
Vaše role v týmu
Prosazení se
Efekt společné síly

Pro firmy


Lektorská činnost ve firmách

Zážitkové semináře na téma:
Motivace pracovníků
Efektivní management a leadership

Vedení teambuildingů

Odblokování komunikace
Zlepšení mezilidských vztahů
Ujasnění rolí

PRACOVNÍ DIAGNOSTIKA

PSYCHODIANGNOSTIKA ON-LINE
Zpětná vazba 360
Týmové výstupy
Zaměstnanecký průzkum
Výběrové řízení

Kde?

V prostředí vaší firmy
Ve stylovém prostředí Vinařského domu
v Blatnici pod sv. Antonínkem

  

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Správný směr vaší profesní kariéry
Mapování počáteční situace
Definice vašich kompetencí
Silné stránky
Směrování
Konzultace životopisu
Jak reagovat na nabídky na trhu práce
Příprava na pracovní pohovor

Cena

Koučink, PSYCHOTERAPIE pro jednotlivce


Konzultace 50 minut.

Individuální konzultace 1.500,-Kč

Klienti zdravotní pojišťovny VZP, ZP MV ČR a ČPZP mají nárok na proplacení psychoterapie z preventivního programu (výše příspěvku je 500,-Kč/konzultace).

Maminkám na mateřské dovolené a lidem v tíživé životní situaci nastavím individuální podmínky.


 

Firemní prostředí

Cena dle rozsahu a požadavků zadavatele.

Konzultace od 2.000,-Kč

můj příběh

Svoji cestu jsem našla právě v koučinku. Přivedly mě k němu zkušenosti z různých životních etap, které propojoval zájem o člověka a mezilidské vztahy.

  1. 28 let pracuji s lidmi

  2. 10 let jako redaktorka regionální televize

  3. 10 let se plně věnuji koučování, lektorování a odborným konzultacím

  4. 8 let se věnuji systemické psychoterapii

  5. 350 klientů se mnou prošlo koučovací metodou

  6. 1000 odkoučovaných hodin

  7. 2500 hodin lektorských přednášek pro školství, sociální služby, státní sféru i firemní klientelu

Desítky seminářů na téma osobní rozvoj, kariérové poradenství, managment, leadership, týmová spolupráce. Taembuildingy ve firemním nebo stylovém prostředí Vinařského domu v Blatnici pod sv. Antonínkem


Odborné rozhovory
Přednášky a koučování na univerzitách
Neustále se vzdělávám
Absolvovala jsem pětiletý systemický psychoterapeutický výcvik „Umění terapie“.

Moje poznání:

Při práci s lidmi mě vždy zajímají motivy jejich činů, čeho dosáhli a jaký je jejich přesah.
Už na počátku své pracovní kariéry jsem v sobě objevila schopnost ukázat světlo na konci tunelu. Dokážu vidět a odhalovat kvality, které v lidech přirozeně jsou.
Předpokladem úspěšné spolupráce je hluboká víra ve výsledek našeho společného snažení. O tom, že každý v sobě máme skryté zdroje už několik let nepochybuji.
I zdánlivě neuchopitelné věci je možné pojmenovat. A právě správným pojmenováním věcí začíná cesta vpřed. Nalézáme možnosti, jak věci měnit a pracovat na nich. V tu chvíli se posouváte k naplněnému životu.
V průběhu našich sezení si uvědomíte, že svůj život si určujete sami a přijdete na to jak. Co děláte dobře a na čem je třeba zapracovat.
Někdy je třeba se jen ujistit, že trpělivost a výdrž přináší růže. I to, co se nedaří, má smysl. Je potřeba věřit, že to, co si přeji, bude fungovat.

 

NAD VCHODEM APOLLÓNOVA CHRÁMU V DELFÁCH BYL NÁPIS: „POZNEJ SÁM SEBE“, A TO JE TAKÉ MŮJ CÍL, PRACUJI SE SVÝMI KLIENTY TAK, ABYCH PODPOROVALA JEJICH SEBEÚCTU A VÍRU V SEBE SAMA.

jinýma očima

Reference od klientů a profesních kolegů

DILEMA VOLBY

Řešila jsem zásadní životní rozhodnutí, které mi už dva roky leželo v hlavě. Oddalovala jsem to a problém se vracel.
Paní Těthalová, díky své empatii a schopnosti rozeznat jemné niance mezi koučovacím a terapeutickým přístupem, mě velmi rychle dovedla k podstatě mého problému. Citlivě rozpoznala hlubší souvislosti. Je u ní vidět, že zájem o mě jako člověka a jedinečnou osobnost je opravdový. Sezení s ní mě dokázalo zpomalit a ona naslouchala. Společně jsme se dokázaly zamyslet, pojmenovat důležité věci a já sama jsem si přišla na to, co vlastně chci. Dovedla mě k tomu.
Koučování je v dnešní hektické době skvělá technika jak se zastavit, rozhlédnout se a dále směrovat. Je to způsob, jakým si sami přijdeme na to, co doopravdy potřebujete. Miluši Těthalovou mohu vřele doporučit.
Jana, 26 let, absolventka Masarykovy univerzity


KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY V KOLEKTIVU

Najmout si koučku pro řešení zablokované komunikace v pracovním kolektivu byla novinka, která na počátku vzbuzovala pochybnosti a mírnou skepsi. Miluše nás ale velmi překvapila a rychle navedla na cestu, jak náš problém vyřešit. Má skvělý odhad na lidi a vycítí atmosféru situace.
Byla vnímavá a přirozená. Pomocí speciálních her a technik uvolnila emoce a dovedla nás k problému, který nás pálil.
Ukázala nám, jak zlepšit tok komunikace a společně jsme nastavily pravidla. Rozklíčovala zásadní problémy, které jsme mezi sebou měly. Upevnila role v týmových pozicích tam, kde to bylo potřeba.
Největší přínos pro nás byla možnost podívat se na naše vztahy z jiného úhlu. A také velmi oceňujeme absolutní diskrétnost a profesionalitu.
Michaela, 45 let, specialista ve vzdělávání


ANGAŽOVANOST PRO INDIVIDUÁLNÍ PŘÍBĚH

Na Miluši jsem měla a mám výborné ohlasy od různých lidí. Oceňuji její velké osobní nasazení, komplexní a osobitý přístup k člověku. Velmi rychle odhadne lidské kvality.
Jsou za ní výsledky, úspěchy a stabilní klientela.
Má v sobě pokoru a skvěle se s ní spolupracuje po stránce odborné i organizační.
Má odžity důležité životní fáze, dokáže naslouchat a poskytovat odpovídající zpětnou vazbu.
Je diskrétní a mohu se na ni kdykoliv spolehnout. Je to člověk, který je přirozený a v osobním kontaktu působí uvolněně, což je předpokladem pro tuto práci.
Lenka, 35let, projektová manažerka, mezinárodní projekty


ZMĚNA V PRACOVNÍM ŽIVOTĚ

S výrazem „coaching“ jsem se setkal teprve před nedávnem. Provozuji masérskou praxi dva a půl roku a je to má první zkušenost s pozicí OSVČ. Už od začátku živnosti, jsem byl nucen se potýkat s problémy, jak se uplatnit při velké konkurenci a v oblasti s vysokou nezaměstnaností a nízkými příjmy. Převážně takto jsem vnímal podstatu svého nepříliš uspokojivého finančního stavu. Mimo to, i v oblasti soukromého života jsem prožíval velmi náročné období.
Mám pocit, že „coaching“ přišel v pravou chvíli. Tato metoda mě překvapila svou velkou přesností definovat jádro problémů a schopností nalézt na ně rychlá a jednoduchá řešení. Možnost uvidět velký potenciál vlastních možností a síly svého záměru. Vrátit se zase zpátky do radosti ze zodpovědnosti za svůj život a jeho plného uchopení s důvěrou. Byl jsem překvapen rychlými změnami a zdánlivě náhodnými vyústěními situací, po našem prvním sezení.
Coaching vás nutí jít na dřeň své osobnosti a vždy je to tvrdá práce pro oba zúčastněné. Jsem rád, že jsem se s ním setkal v podobě Milušky, která této účinné metodě, jež by mohla někdy působit až přísně, dodává úžasný lidský rozměr a porozumění. Děkuju a přeju všem, co hledají cestu, podobné zážitky a Milušce spoustu energie a nadšení, které obdivuju.
Stanislav, 38 let, OSVČ


VYSTOUPENÍ Z BLUDNÉHO KRUHU

Domněnky a nerealistické představy nás mohou zacyklit v iluzích a zamknout v bludném kruhu někdy na dlouhé týdny, měsíce i roky. Intuice i pocity v některých případech selhávají. Například, když jsme pod vlivem emocí, které více ničí, než dávají.
Nečekala jsem, že svěřit se kamarádce, která ovládá metodu koučování, mi zásadně pomůže. Ale pomohlo. A velmi. Naprosto nekompromisně mě přinutila vyslovit, vlastně zhmotnit domněnky. Zjistila jsem, že byly mylné. A že jsem věci vnímala jinak, než ve skutečnosti byly. Problém jsem tím pádem mohla vyřešit. Stálo to velké úsilí, sebezapření a odvahu, ale vystoupila jsem z bludného kruhu. Neskutečně se mi ulevilo. Musím Milušku vřele doporučit. Možná znáte ten pocit, když se znovu zhluboka nadechnete a uvědomíte si, jaké poklady kolem sebe reálně máte. Tak k tomu pocitu vás ona neomylně přiblíží.
Lenka, 40let, brand manager, FMCG

Kontakt

Udělejte první krok a dovedu vás k cíli…

konzultace
třída Palackého 69/11
Kyjov


Spolupracuji:
Therapy Kyjov s. r. o.a
JCMM
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Teambuilding ve stylovém prostředí Vinařského domu v Blatnici pod sv. Antonínkem.
1046f53f-26fe-4490-9054-fedee715a4a5