KOUČOVÁNÍ

Je dobrodružná cesta, která vrací radost do života.
Vezměte věci do svých rukou.


KOUČOVÁNÍ VÁM VYLADÍ FORMU
Je to cesta k sobě samým, k vaší podstatě k vašemu zdroji.
Ten má každý z nás jinde. Znáte ho i vy, jen o tom mnohdy nevíte. A TO JE MOJE ROLE. Dovést vás blíž k tomuto poznání.

Proč?
Protože:

 1. 1. Sebepoznávání je nekonečné.
 2. 2. Věci, které neřešíte nezmizí, ale zvětšují se.
 3. 3. Sami před sebou neutečete.
 4. 4. Osobní spokojenost úzce souvisí s uvědoměním, co chcete a co od života očekáváte.

Jste připraveni?
Odpovězte si na tyto otázky:

 1. Znáte se?
 2. Víte, co potřebujete:
 3. Dokážete popsat, v co věříte?
 4. Souzníte se směrem, kterým nyní kráčíte?

VE ZKRATCE je koučování:

Dialog se svým pravým já.
Srovnávání myšlenek.
Pojmenovávání a konkretizování věcí.
Cesta z kola ven.
Vaše „já“ z různých úhlů.
Cesta k jádru problémů.
Okamžik v bezpečném prostředí
Proces odkrývání a objevování věcí zdánlivě samozřejmých.

KDY VÁM KOUČOVÁNÍ POMŮŽE?

Když se chcete pohnout z místa.
Když jste odhodláni pracovat.
Když dokážete být sami k sobě upřímní.
Když máte kuráž si hrábnout hlouběji do sebe.

Co nabízímIDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Rozhodnutí na životních křižovatkách

 1. Stabilní kariéra nebo zkušenosti díky dobrodružství v zahraničí?
 2. Volnost nebo stabilita?
 3. Manžel nebo milenec?
 4. Práce nebo rodina?
 5. Mezilidské vztahy obecně.

Pocit osamění.

 1. Nedostatek lásky, podpory.
 2. Osamění vnější: nedostatek kontaktů a vztahů.
 3. Osamění vnitřní: uzavírání se do sebe a potlačení sebe sama.

Vzdalování se ostatním

 1. Nedorozumění s okolím
 2. Rebelství
 3. Jak se vyrovnat s tím být jiný
 4. Pocit, že nikam nepatříte

Pracovní spokojenost

Osobní efektivita

 1. Priority
 2. Timemangement
 3. Sebejisté jednání s lidmi
 4. Vaše role v týmu
 5. Budování zdravého emočního prostředí
 6. Prosazení vlastních názorů a stanovisek
 7. Efekt společné síly

Pro firmy


Lektorská činnost ve firmách
Zážitkové semináře na téma:
Motivace pracovníků
Efektivní management a leadership

Vedení teambuildingů

 1. Odblokování komunikace
 2. Zlepšení mezilidských vztahů
 3. Ujasnění rolí

Personalistika

 1. Výběr spolupracovníků
 2. Psychodiagnostika – ve spolupráci s Mgr. Matějem Černý (klinický psycholog)
 3. Assessment centrum na míru

Kde?

 1. V prostředí vaší firmy
 2. Ve stylovém prostředí Vinařského domu v Blatnici pod sv. Antoníčkem

SLUŽBY

Věci, které potřebujeme, nakupujeme. Do služeb, které nás rozvíjí, investujeme.

Ceny za life koučink se odvíjí od domluvy s klientem, základní sazba koučovacího sezení v délce 60 minut / 1.100,-Kč.

Maminkám na mateřské dovolené, případně lidem v tíživé životní situaci ráda poskytnu slevu.
.

 

ikona-kolecka

BUSSINESS KOUČINK

Představuje ohromný potenciál pro rozvoj právě vaší firmy, vašeho podnikání.

Je určen pro:

Firmy, které chtějí zlepšit komunikaci mezi vedoucími a podřízenými či obchodními partnery

Firmy, které chtějí podpořit rozvoj svých zaměstnanců

Firmy, které chtějí nastavit efektivní cíle a strategie

Firmy, které chtějí využít maximum svého potenciálu atd.

Cena dle dohody – na základě rozsahu a požadavků zadavatele.

ikona-ctverec

LIFE KOUČINK

Koučink je vhodný pro ty, kteří jsou připraveni udělat pozitivní změny ve svém životě, chtějí si vytvořit plán osobních i profesních cílů a jsou ochotni na sobě systematicky pracovat.

Chcete….?
Začít pracovat na svém osobním růstu?
Dosáhnout výsledků rychleji a kvalitněji?
Zdokonalovat se a lépe plánovat svůj čas?
Mít větší sebevědomí a vážit si sama sebe?
Změnit svou profesi?
Uvést svůj život do rovnováhy?
Zhubnout a dostat se do kondice?
Navrátit se do pracovního procesu třeba po mateřských povinnostech?

Jako každou novou věc je i koučování nejlepší si nejdříve vyzkoušet.

ikona-trojuhelnik

WALKING KOUČINK

Modré nebe nad hlavou, čerstvý vzduch, zpěv ptáků, příliv energie a inspirace…

O tom všem je walk koučink neboli koučování za chůze. Během procházky dochází ke stimulaci obou mozkových hemisfér zároveň, větší přísun kyslíku odbourá únavu, pohyb zruší napětí a stres. Nápady přicházejí samy, člověk je odhodlaný a plný energie.

Neváhám experimentovat s různými formami koučování a inovovat je, to mi umožňuje nalézt pro každého klienta zvlášť nejefektivnější způsob.

Chcete walk koučink vyzkoušet?

ikona-hvezda

LEKTOROVÁNÍ

Workshopy a lektorské přednášky dělám vždy více či méně každému klientovi na míru.

Základní témata:

Koučink
Koučink a jeho využití v businessu: motivace, syndrom vyhoření, orientace na trhu práce, sebeprezentace, komunikace, …

Cena dle dohody – na základě rozsahu a požadavků zadavatele, dle dohody.

ikona-hvezda

PORADENSTVÍ

Poptávka potenciálních zaměstnavatelů klade důraz nejen na profesní ale i na prezentační dovednosti tzv. soft skills.

Nabízím lektorské přednášky, případně individuální poradenství v oblasti HR.

Základní témata:

Kariérní poradenství.
Dále, jak správně napsat životopis, motivační dopis.

Příprava na pracovní pohovor

Verbální a neverbální komunikace

Asertivita

DEN S KOUČEM

Pro ty, kteří chtějí zažít intenzivní změnu, den plný uvědomění a objevování své pravé podstaty.

Prožijte se mnou jeden den a já vám pomohu nalézt odpovědi.

Dopoledne 9.00 -12.00

Společně projdeme vaše cíle a potřeby.

Zrevidujeme kolo životní rovnováhy.

Projdeme míru vaší kontroly.

Vyjasníme si vaše osobní i pracovní hodnoty.

Otevřeme otázky vaší identity.

Začneme pracovat na vašich prioritách a plánech.

Odpoledne 13.00 – 16.00

Navážeme a shrneme dopolední spolupráci.

Projdeme si možnosti a navrhneme strategii.

Jasně si stanovíme úkoly, akční plán, kroky.

Shrneme si celý den a domluvíme se na dalších krocích.

 

 

WORKSHOPY

 
Koučink a jeho potenciál pro osobní i firemní rozvoj

Tento jednodenní kurz mám akreditovaný u MPSV!!!

Dozvíte se:

 • Co je koučink
 • Rozdíly mezi koučem, mentorem, trenérem, poradcem a terapeutem
 • Pro koho je koučink vhodný, co koučink řeší

Na čem je koučování založeno:

  • Podstata DUO (Důvěra, uvědomění, odpovědnost)
  • Dovednost – Efektivní kladení otázek
  • Metodický postup
  • GOAL – Cíle („Co je Vaším cílem?“)
  • Reality – Realita („Co se děje nyní?“)
  • Options – Možnosti („Jaké jsou možnosti?“)
  • Will – Budoucnost („Co uděláte?“)

Proč vlastně koučink funguje:

 • Ukázky jednotlivých nástrojů – Energetický kotel, strom, swot analýza a další
 • Kapacita 20 účastníků
 • Délka 6 hodiny

REFERENCE

O mojí dosavadní práci vypovídají referenční zakázky, kterým se v současné době věnuji nebo které jsem realizovala v minulosti. Zde jsou ty nejzajímavější z nich.


V rámci Business Days jsem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíne měla možnost zkusit profesionální koučink vedený paní Těthalovou. Zprvu jsem o této metodě mnoho nevěděla, ale rozhodla jsem se možnosti využít a můžu říct, že má očekávání byla několikanásobně překonána. V průběhu setkání jsme si rozuměly nejen jako klient a kouč, ale také i po lidské stránce je paní Těthalová moc milý člověk sršící nadšením pro svou práci a rozdávající pozitivní energii svými úsměvy. Během koučinku jsem se díky dobře kladeným otázkám měla možnost více zamyslet nad tím, kam chci směřovat, čeho chci dosáhnout a jaké prostředky mi k tomu pomohou. Sezení v podobě profesionálního koučinku vřele doporučuji každému, kdo si třeba jen trochu není jistý sebou samým, ať už se to týče osobního nebo pracovního, eventuálně studentského, života. Já z meetingu odešla odhodlaná čelit novým výzvám s nadšením a v mnohem sebevědomější podobě.
 
Dagmar, studentka UTB

 


 

Miluše Těthalová spolupracuje s naší firmou jako interní kouč a HR manager. Díky jejímu profesionálnímu přístupu se nám podařilo nastavit efektivnějším způsobem organizační strukturu.

Způsobem koučování motivovala všechny naše zaměstnance a došlo celkově ke zlepšení interní komunikace mezi managementem a pracovníky. Ve spolupráci s ní byl v naší firmě naplánován významný projekt a díky koučování se nám ho daří více než úspěšně plnit.

- Libor T., ELG-ELECTRIC, s.r.o. -


Mé poslední koučovací sezení proběhlo před téměř dvěma měsíci a já z něj pořád čerpám. Miluše je výborný partner při přemýšlení, třídění myšlenek, srovnávání priorit. Při rozhovoru se mimovolně ukáže cesta a ta je jasná, i když se její směr může změnit. Každé sezení se obrátilo v kus dobře odvedené práce, která nese své ovoce i nyní.

Evelína J., právnička společnostiMiluše Těthalová spolupracuje se společností Republikové centrum vzdělávání s.r.o., jako lektor poradenských programů. V její odpovědnosti je organizace a vedení dílčích aktivit poradenských programů: motivační blok, analýza profesní a osobní kariéry, orientace na trhu práce, sebeprezentace.

Výkon Miluše Těthalové je v uvedené specializaci kvalifikovaný. Při práci s klienty využívá dosažené vzdělání a získané zkušenosti a schopnosti. Účastníky vhodným způsobem motivuje, aktivuje, a zapojuje do diskuze, kterou pak efektivně řídí. S ohledem na cílovou skupinu poradenských programů pracuje s nezbytnou dávkou empatie.

- Jana T., Republikové centrum vzdělávání s. r. o. -


S výrazem „coaching“ jsem se setkal teprve před nedávnem a bylo mně nabídnuto, tuto metodu vyzkoušet. Provozuji masérskou praxi dva a půl roku a je to má první zkušenost s pozicí OSVČ. Už od začátku živnosti, jsem byl nucen se potýkat s problémy, jak se uplatnit při velké konkurenci a v oblasti s vysokou nezaměstnaností a nízkými příjmy. Převážně takto jsem vnímal podstatu svého nepříliš uspokojivého finančního stavu. Mimo to, i v oblasti soukromého života jsem prožíval velmi náročné období.

Mám pocit, že „coaching“ přišel v pravou chvíli. Tato metoda mě překvapila svou velkou přesností definovat jádro problémů a schopností nalézt na ně rychlá a jednoduchá řešení. Možnost uvidět velký potenciál vlastních možností a síly svého záměru. Vrátit se zase zpátky do radosti ze zodpovědnosti za svůj život a jeho plného uchopení s důvěrou. Byl jsem překvapen rychlými změnami a zdánlivě náhodnými vyústěními situací, po našem prvním sezení.

Coaching vás nutí jít na dřeň své osobnosti a vždy je to tvrdá práce pro oba zúčastněné. Jsem rád, že jsem se s ním setkal v podobě Milušky, která této účinné metodě, jež by mohla někdy působit až přísně, dodává úžasný lidský rozměr a porozumění. Děkuju a přeju všem, co hledají cestu, podobné zážitky a Milušce spoustu energie a nadšení, které obdivuju.

- Stanislav Horáček -


V rámci své praxe jsem měla možnost se setkat s mnoha zajímavými lidmi, kteří se věnují oborům podobným koučinku. A každý z nich přinesl do mého
profesního, ale i soukromého života poznání. Ten největší díl práce by však měl být každý schopen vykonat sám za sebe. Pochopitelně je dobré znát způsoby, ověřené možnosti, jak na své cestě ověřit správnost našich kroků, ujistit se, že jsou naše rozhodnutí správná, případně si udělat jasno tam, kde váháme.

Setkání s paní Těthalovou pro mě bylo příležitostí se posunout ve svém životním i profesním bádání zase o krok dál.

- Martina, marketingová ředitelka, Brno -


Každé setkání s něčím výjimečným nebo někým mimořádným je dar. Pro mě to bylo setkání s mou dlouholetou kamarádkou, která se začala věnovat koučinku. Pochopila jsem, že v tomto slově je skryto i jeho poslání. Zároveň jsem si uvědomila, že je to i poslání Milušky, která mě překvapila, zaujala dokonale mou pozornost, donutila mě položit si otázky, které jsem předtím ani nahlas nevyslovila a následně dovedla tam, kde byla skryta má opravdová touha něco změnit. Pak jsem si teprve věci vědomě prožila a ty se daly do pohybu.

Pohyb, činnost, akce jsou nesmírně důležité, protože řečněním, filozofováním a obavami jsem se nikam nedostala. Nejprve přišla na řadu bolestná rozhodnutí, smutek, vztek, ale postupně se tyto negativní emoce rozplynuly – udělala jsem něco, z čeho jsem měla dřív strach, který mě jen zbytečně svazoval. A výsledek stojí zato. Cítím se svobodně a šťastně, ale hlavně už jsem to já.

Děkuju!

- Zuzana -

 


 

Kontakt

Udělejte první krok a dovedu vás k cíli…

kancelář
Uherské Hradiště
okres Uherské Hradiště - Zlínský kraj
Hodonín
okres Hodonín - Jihomoravský kraj


Spolupracuji také se Sociálně psychiatrickým centrem Fénix v Kyjově

Vaše jméno:

Váš email:

Předmět:

Text zprávy